Personlig udvikling for
medarbejdere og ledere

Jeg er det en virksomhed søger inden for adfærd i processer.

Jeg har en høj intuition & EQ. Jeg har en udpræget >> divergent tankegang <<. Disse kvaliteter giver en enestående indsigt i at se helheden i processer.

Jeg kan understøtte skoler, det politiske system, virksomheden >> chef, leder og medarbejder i processer << til at effektivisere kvaliteten i Learning – Leading – teamudvikling.

Udbytte: Styrk processen i kommunikation gennem EQ. Lær hvordan EQ kan styrke (holistisk) IQ i tale og skrift. Det vil styrke handlingen i >>valg og beslutning<<. Værdier i arbejdsmiljøet i en holistisk helhed hvor selvledelse og værdibaseret ledelse er bærende.

Hvor selvledelse og relationsbaseret samarbejde bliver implementeret
Learning – Leading – teamudvikling i virksomhedsprocesser
HHH.

  • – Hvad er årsagen?
  • – Hvordan er konflikten opstået? Skabelsen
  • – Hvordan når vi i mål. Eller hvor hen >>retningsprocesser<<

 

Hvad vil det give I profit???

Jeg kan se, at hele verdens værdigrundlag bygger på mistillid, så her er vores strategi. Lær hvordan i vender den til tillidsrelation i samarbejdet.

Man bruger billarder verden over på psykisk arbejdsmiljø, sygfraværsdage, struktureret ledelse til projekter der ikke når i mål osv.

De penge kan vi bruge mere konstruktivt, når vi får visdommen til at se forskellen i skabelsesprocesser. Når du bliver bevidst, om hvordan problemer opstår, bliver de forhåbentlig nemmere at løse.

Jeg implementerer værktøjer til ressourcer og kompetencer inden for Learning – Leading – teamudvikling i Virksomhedsproces udvikling. Jeg kan optimere disse ressourcer, ved at lytte og se hvad man laver og hvad man kan gør bedre i processerne. Så samarbejde og relationer styrker fællesskabet til at nå fællesmål.

 

  • – Få nogle redskaber til processerne, og ny ledende kultur
    Mestrer de komponent, til at se helheden i valg og beslutninger (GPS i valg og beslutninger).
  • – Træning i at opløse indre landkort
  • – Hvordan kan EQ styrke din IQ
  • – Værdibaseret ledelse (Hvordan får vi værdier ind i virksomheden)
  • – Det giver et indblik i at se helheden i processer.

Tal med en ekspert

Er du i tvivl om vi hos Cosmos Evolution kan hjælpe dig?

Booke en gratis introduktion