HVOR MEGET VED MENNESKER OM SIG SELV

Al kommunikation er adfærd, og det er det mennesker sender ud, fra vores personlige jeg, der skaber problemer i det ydre. Hvorfor, fordi vi ikke er bevidste om sammenhængen mellem krop – sind og sjæl, alt det ligger i Cosmos energien.

1. Vidste du, at mennesker har et chakrasystem, som er forbundet med følelsesmæssig intelligens?

2. Vidste du, at Følelsesmæssig intelligens er bindeleddet mellem din fysiske krop og din intuition?

3. Vidste du, hvor vigtig din intuition er for at modtag ved hjælp af din spiritualitet?

4. Her kan du begynde, at afbalancere din psyke ved hjælp af din spiritualitet, som jeg kalder Cosmos 2 energier = visdom. (Visdom til at se det positive i det negative, der i ligger visdommen til, at se forskellen i vores oplevelser, og vi kan her lære, hvordan man skaber problemer eller konsekvenser) Når vi har lært, hvordan vi skaber problemer eller misforståelser. Ja, så er problemerne også nemmere at løse, inden for Bla. samarbejde, familie, projekter. osv.

Derfor handler følelsesmæssige intelligens (EQ) om at kunne afdække ens følelser ved hjælp af selvindsigt, erkendelse om egne følelser, værdier, handlinger og kommunikationen.

5. Hvordan modtager vi, og hvordan udsender vi i disse 2 energier lyset eller mørket, måske bedre kendt som positivt eller negativt.

Universet har sit eget personlige selvudviklingsprogram, som er din følelsesmæssige intelligens. Din indre GPS!

Når du lærer, at se det positive i det negative, træner du ordets-kraft i energi, det er det der skaber værdigrundlaget for alt, hvad vi mennesker foretager os.
Uden den rette energi ingen værdi.

Eks. 1: Ordet STOLT kan være positivt og negativt, det har en afspejling på konsekvenserne som vi modtager senere?

Eks. 2: Ordet OMSORG er det positivt eller negativt, det har en afspejling på konsekvenser som vi modtager senere?

Eks. 3: Ordet negativ er det negativ eller positiv, det er kun negativt, til man ser det positive i det negative?

Eks. 4: Orderne STYRING & KONTROL, er de negative eller positive. Osv.?

Eks. 5: Ordet bedømmer, er det positivt eller negativt?

Eks. 6: Ordet sund er det positivt eller negativt?

Eks. 7: Ordet finans krise er det positivt eller negativt?

Når man arbejder med den læringsform EQ er, træner man sin egen selvbevidsthed i sine energier. Her bliver man mere selvbevidst om, hvad for en energi man trækker på. Konstruktiv eller destruktiv, det er vigtigt i alle livets projekter, at alle trækker på den samme energi, for at nå fælles mål.

Det er den måde, at man få værdier ind i livet på. Det vil afspejle sig, i alt hvad vi mennesker foretager os.

 

Hvis man ikke handler ud fra sit indre med et godt værdigrundlag, spænder man ben for sig selv og andre. Det gælder familie, virksomheder, skoler, samfund, alt. Problemer er skabt, fordi vi har et behov, for at lære af disse problemer.

 

Når man lærer om skabelsen i processer, kan den viden / indsigt, give bedre løsningsmuligheder.

 

Jeg håber det giver klarhed i, hvor vigtig Følelsesmæssig intelligens er, for at får værdier ind i virksomheder og samfund.

 

60 til 80% af menneskets adfærd ligger på det ubevidste plan, som er sindets skyggesider. Gør din svaghed til din styrke, og få det ubevidste op til bevidsthed.

 

Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din udvikling. Først der kan man være noget sandt for andre.

 

Det gælder familier, venner, skoler, virksomheder, der kan skabe balance. Din energi er vigtig, fordi den påvirker dig selv og andre.

 

Hvis stress opstår i familie, skole, virksomheder, osv. Er det fordi vi mennesker ikke har den selvbevidsthed i sammenhæng med vores følelsesmæssige intelligens.

 

Den viden som selvbevidstheden giver med følelsesmæssig intelligens, vil give forståelsen for psykisk arbejdsmiljø, derved kan vi nedbringe sygdomme og sygedage.

Find ud af om følelsesmæssig intelligens (EQ) kan hjælpe dig!

Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din udvikling!
Jo større selvbevidsthed du træner dig selv op i, jo støre følelsesmæssig intelligens op når, og du vil blive bedre til, at se dine udfordringer som læreprocesser for personlig selvudvikling.

 

Hvad kan følelsesmæssig intelligens, det kan hjælpe dig til, at se det positive i det negative, for at modtage læren om din personlige selvudviklingsproces:

 

Oplever du stress, så opløs det.
Mange parforhold og familier bliver udfordret i dag.
Stop mobning, gør din svaghed til din styrke.
Vend dårlig selvværd til at være dig selv værdig.
Du vil styrkes i dine handlinger.
Du vil lære at elske dig selv.
Du vil lære hvad sand kærlighed er.
Du vil blive en bedre sparring og samarbejdspartner i livets udviklingsprocesser.
Tøm din rygsæk af gamle forestillinger.
Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din personlige udvikling.
Du er det værd. Intet kan bekæmpes, men alt kan opløses, tænk positivt.

 

Gør dine svagheder til din styrke!!! Livet er personlig selvudvikling. Lær at se det positive i det negative, så bliver det en gave til personlig selvudvikling. Vi bliver også ressourcer for hinanden, når vi kan se det positive i det negative.

Tal med en ekspert