ØG MOTIVATION OG ARBEJDSGLÆDE BLANDT FRIVILLIGE MEDARBEJDERE

Dine valg er dit liv, hvordan vælger du? & Vores valg er vores liv, hvordan vælger vi?

Hvordan kan man bruge vores medmennesker til styrkelse af vores egne ressourcer og derved skabe bedre samarbejde og relationer/samhørighed til hinanden. Det kan give væksten en helt ny betydning for den enkelte selv, virksomheder, børn og voksne imellem, til glæde for vores samfund.

Lær at kommunikere, så man ikke provokerer hinandens forsvarsværker:

Her kan man lære om selvledelse: Selvledelse er at kunne lede sig selv.

Man må lære at tænke på en anden måde, for alt hvad der sker i den enkeltes liv, sker for at man kan vokse mentalt. Man er hinandens arbejdsmiljø og trivsel! Det er arbejde – familie – venner – samfund, man hænger sammen og skaber sammen, og nu kan man lære hvordan.

Vi voksne videregiver vores defekter til vores børn, som vi har fået vores, og defekterne er her vores skyggesider.

Man lever dem, man bruger dem og skaber også ud fra dem.

Det er vores forsvarsværker der gør, at man skaber afhængigheder, sygdom og økonomisk krise.

Al kommunikation er adfærd
EQ handler om at kunne afdække menneskets blokering ved hjælp af selvindsigt og erkendelse om egne følelser – værdier og ordets-kraft.

Emotionerne er vores indre trafiksignaler, ”din indre GPS”. Man må lære at sige til og fra, for ellers lader man stå til.

Menneskets læringsfokus i læringssituationer

De fleste mennesker er reagerende i forsvar, over for deres sande ”FØLELSER”. Det kan skabe konsekvenser. Du kan begynde at lære af nutidens hændelser, da det kun er dig, der ved hvad du tænker og føler i de hændelser, du oplever i det absolutte nu.

Man ser ikke verden som den er, men som man er, og derfra handler man.

Det er en beskrivelse af, hvad jeg arbejder med.
Grundlægger af Cosmos New Age Energy. Dorte Joy Juul.
Det har taget 40 år at udvikle bæredygtig mindset Cosmos. Er vi i lysets eller mørkets energi, for derfra modtager vi.

 

Tal med en ekspert

Er du i tvivl om vi hos Cosmos Evolution kan hjælpe dig?

Book en gratis introduktion