15 jul 2018
Til offentlige institutioner
Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder / Samarbejde børn og voksne imellem

1.Ny samarbejds – ledelseskultur er ny læringsform.
2.Børn og voksen imellem med følelsesmæssig intelligens, er ny læringsform.

Adfærd og læringssituationer, børn og voksen i mellem.

Implementer selvledelse og relations baseret samarbejde i læring: Teamudvikling i processer børn og voksen imellem.

Vi henvender os til kommuner, skoler, videregående uddannelser, også institutioner med samfundsudviklings øjemed.

Følelsesintelligens hjælper os med at fokusere på det, der er vigtigt. Vi bliver mere robuste i forandringsprocesser, og vi får en følelse af ro, hvor vores tanker er kontrollerede i stedet for kaotiske. Hvis du også ønsker at lære metoderne til at bevare eller styrke dit fysiske og psykiske helbred, så er det her noget for dig / jer!

Livet er en stor læreproces. Vi ser ikke verden som den er, men som vi er, og derfra handler vi. Hvilke værdier bygger vi på? Det du/vi udvikler med, kommer fra vores værdier fra vores indre personlige jeg gennem kommunikation. Vores tænkning, tale og handling påvirker vores eksterne konsekvenser. Hvorfor søger vi så svar uden for os selv? Når det er det vi sender ud, der skaber problemerne eller konsekvenserne.

Når det kommer til ledelsesprocesser i virksomheder, politik og uddannelsesinstitutioner, hvor samarbejde er vigtig for at nå fælles mål, er denne nye læringsform vigtig.

 

EKS: Her ser man strategien med følelsesmæssig intelligens.
1. Danskerne stemte om et forbehold til EU. Politikerne vil have, at danskerne stemme ja, for at fjerne det forbehold vi havde til EU, men danskerne stemte nej og modsatte sig politikerne.

Politikerne opfordrede til kongres med deres samarbejdspartnere, for at finde ud af, hvordan får vi danskerne til at havde tillid til os igen.

I den udtryksform, hvordan får vi borgerne til at stole på dem igen (til politikerne).

Her kommer strategien!

Det de siger er, at de ikke stoler på, at borgerne selv kan tage deres valg og beslutninger, her har vi strategien for vores politik!! MISTILLID

Men politikerne taler meget om tillid og selvansvar. Det her er blot et eksempel på, hvordan vi mennesker ikke er bevidst om, hvad vi siger, og hvad vi gør, og så går i den retning som de ønsker. Vi høster som vi sår. I dag har politikkerne ingen forståelse for, hvorfor borgerne ikke stoler på dem. Det vi sender ud, er det vi får tilbage, derfor er det vigtigt, at lære den viden. De og vi skal alle supplere med læringskommunikationsstrategien. Det er her vi mennesker hænger sammen.

Her er 1. eksempel på, hvordan mennesker mister strategien, før det er begyndt.

Håber det giver overblik over hvad jeg kan tilbyde. Det er vores kommunikationsstrategi med følelsesmæssig intelligens, ny læringsform. Jeg understøtter jer i strategien for værdier og trivsel i samarbejde for fælles mål.


Emotionel intelligens som redskab for personlig udvikling

Når man arbejder med den læringsform EQ er, træner man sin egen selvbevidstheden i sine energier, her bliver man mere selvbevidst om hvad for en energier man trækker på. Konstruktiv eller destruktiv, det er vigtig i alle projekter, at alle trækker på den samme energi for at nå fælles mål.

 

Det er den måde at få værdier ind i livet, det vil afspejle sig i alt hvad vi mennesker fortager os.

 

Hvis man ikke handler ud fra sit indre med et godt værdigrundlag spænder man ben for sig selv og andre.

 

Når man lære om skabelsen i processer, kan den viden / indsigt, give bedre løsningsmuligheder.

 

Jeg håber det giver klarhed i hvor vigtig Følelsesmæssig intelligens er for at får værdier ind i virksomheder og samfund.

 

60 til 80% af mennesket adfærd ligger på det ubevidste plan, som er sindets skygge sider. Gør din svaghed til din styrke og få det ubevidste op til bevidsthed.

 

Sæt dig selv i føresædet og tag ansvarets for din udvikling. Først der kan man være noget sandt for andre.

 

Det gælder familier, venner, skoler, virksomheder, der kan skabe balance. Din energi er vigtig fordi den påvirker andre.

 

Kom i gang. Kontakt os i dag!