Individuel coaching

HVOR MEGET VED MENNESKER OM SIG SELV

Dorte Joy skiller sig ud, ved at giver dig gaven til at se læreren i dine udfordring >lys<, det gør din svaghed til din styrke. Jo mere selvbevidst du er, jo bedre er du til at navigere i dine udfordringer for personlig selvudvikling. Det er lige som at pille et løg, men der er mange løg at pille, og de sidste løg skal du selv pille, der i styrker du troen i dine handlinger, og troen på dig selv i kærlighed. Først der, kan vi i sandhed være noget for os selv og andre. Livet er personligselvudvikling.

Hvorfor er udfordringer og problemer skabt? Det er kun et problem, fordi du har brug for at lære af udfordringen. Det der kan være en udfordring for dig, behøves ikke at være det for mange andre og omvendt. Dorte Joy har altid søgt sandheden i problemerne, for at se hvorfor og hvordan man skaber dem, og Dortes viden kan komme dig til gode i din personlige udvikling, hvor svaghed bliver til styrke!

Emner er eks. Stress – Familie – Arbejde – Afhængighed – Lav selvværd – Skoleproblemer – Mobning. Eller måske du blot har nogle mål du ønsker at opnå. Osv.

Hvis du køber 4 coaching og får den 5 gratis.

Tal med en ekspert

25 jul 2018
Til frivillige organisationer
ØG MOTIVATION OG ARBEJDSGLÆDE BLANDT FRIVILLIGE MEDARBEJDERE

Dine valg er dit liv, hvordan vælger du? & Vores valg er vores liv, hvordan vælger vi?

Hvordan kan man bruge vores medmennesker til styrkelse af vores egne ressourcer og derved skabe bedre samarbejde og relationer/samhørighed til hinanden. Det kan give væksten en helt ny betydning for den enkelte selv, virksomheder, børn og voksne imellem, til glæde for vores samfund.

Lær at kommunikere, så man ikke provokerer hinandens forsvarsværker:

Her kan man lære om selvledelse: Selvledelse er at kunne lede sig selv.

Man må lære at tænke på en anden måde, for alt hvad der sker i den enkeltes liv, sker for at man kan vokse mentalt. Man er hinandens arbejdsmiljø og trivsel! Det er arbejde – familie – venner – samfund, man hænger sammen og skaber sammen, og nu kan man lære hvordan.

Vi voksne videregiver vores defekter til vores børn, som vi har fået vores, og defekterne er her vores skyggesider.

Man lever dem, man bruger dem og skaber også ud fra dem.

Det er vores forsvarsværker der gør, at man skaber afhængigheder, sygdom og økonomisk krise.

Al kommunikation er adfærd
EQ handler om at kunne afdække menneskets blokering ved hjælp af selvindsigt og erkendelse om egne følelser – værdier og ordets-kraft.

Emotionerne er vores indre trafiksignaler, ”din indre GPS”. Man må lære at sige til og fra, for ellers lader man stå til.

Menneskets læringsfokus i læringssituationer

De fleste mennesker er reagerende i forsvar, over for deres sande ”FØLELSER”. Det kan skabe konsekvenser. Du kan begynde at lære af nutidens hændelser, da det kun er dig, der ved hvad du tænker og føler i de hændelser, du oplever i det absolutte nu.

Man ser ikke verden som den er, men som man er, og derfra handler man.

Det er en beskrivelse af, hvad jeg arbejder med.
Grundlægger af Cosmos New Age Energy. Dorte Joy Juul.
Det har taget 40 år at udvikle bæredygtig mindset Cosmos. Er vi i lysets eller mørkets energi, for derfra modtager vi.

 

Tal med en ekspert

Er du i tvivl om vi hos Cosmos Evolution kan hjælpe dig?

Book en gratis introduktion

15 jun 2018
Til virksomheder

Personlig udvikling for
medarbejdere og ledere

Jeg er det en virksomhed søger inden for adfærd i processer.

Jeg har en høj intuition & EQ. Jeg har en udpræget >> divergent tankegang <<. Disse kvaliteter giver en enestående indsigt i at se helheden i processer.

Jeg kan understøtte skoler, det politiske system, virksomheden >> chef, leder og medarbejder i processer << til at effektivisere kvaliteten i Learning – Leading – teamudvikling.

Udbytte: Styrk processen i kommunikation gennem EQ. Lær hvordan EQ kan styrke (holistisk) IQ i tale og skrift. Det vil styrke handlingen i >>valg og beslutning<<. Værdier i arbejdsmiljøet i en holistisk helhed hvor selvledelse og værdibaseret ledelse er bærende.

Hvor selvledelse og relationsbaseret samarbejde bliver implementeret
Learning – Leading – teamudvikling i virksomhedsprocesser
HHH.

  • – Hvad er årsagen?
  • – Hvordan er konflikten opstået? Skabelsen
  • – Hvordan når vi i mål. Eller hvor hen >>retningsprocesser<<

 

Hvad vil det give I profit???

Jeg kan se, at hele verdens værdigrundlag bygger på mistillid, så her er vores strategi. Lær hvordan i vender den til tillidsrelation i samarbejdet.

Man bruger billarder verden over på psykisk arbejdsmiljø, sygfraværsdage, struktureret ledelse til projekter der ikke når i mål osv.

De penge kan vi bruge mere konstruktivt, når vi får visdommen til at se forskellen i skabelsesprocesser. Når du bliver bevidst, om hvordan problemer opstår, bliver de forhåbentlig nemmere at løse.

Jeg implementerer værktøjer til ressourcer og kompetencer inden for Learning – Leading – teamudvikling i Virksomhedsproces udvikling. Jeg kan optimere disse ressourcer, ved at lytte og se hvad man laver og hvad man kan gør bedre i processerne. Så samarbejde og relationer styrker fællesskabet til at nå fællesmål.

 

  • – Få nogle redskaber til processerne, og ny ledende kultur
    Mestrer de komponent, til at se helheden i valg og beslutninger (GPS i valg og beslutninger).
  • – Træning i at opløse indre landkort
  • – Hvordan kan EQ styrke din IQ
  • – Værdibaseret ledelse (Hvordan får vi værdier ind i virksomheden)
  • – Det giver et indblik i at se helheden i processer.

Tal med en ekspert

Er du i tvivl om vi hos Cosmos Evolution kan hjælpe dig?

Booke en gratis introduktion

16 maj 2018
Til private

HVOR MEGET VED MENNESKER OM SIG SELV

Al kommunikation er adfærd, og det er det mennesker sender ud, fra vores personlige jeg, der skaber problemer i det ydre. Hvorfor, fordi vi ikke er bevidste om sammenhængen mellem krop – sind og sjæl, alt det ligger i Cosmos energien.

1. Vidste du, at mennesker har et chakrasystem, som er forbundet med følelsesmæssig intelligens?

2. Vidste du, at Følelsesmæssig intelligens er bindeleddet mellem din fysiske krop og din intuition?

3. Vidste du, hvor vigtig din intuition er for at modtag ved hjælp af din spiritualitet?

4. Her kan du begynde, at afbalancere din psyke ved hjælp af din spiritualitet, som jeg kalder Cosmos 2 energier = visdom. (Visdom til at se det positive i det negative, der i ligger visdommen til, at se forskellen i vores oplevelser, og vi kan her lære, hvordan man skaber problemer eller konsekvenser) Når vi har lært, hvordan vi skaber problemer eller misforståelser. Ja, så er problemerne også nemmere at løse, inden for Bla. samarbejde, familie, projekter. osv.

Derfor handler følelsesmæssige intelligens (EQ) om at kunne afdække ens følelser ved hjælp af selvindsigt, erkendelse om egne følelser, værdier, handlinger og kommunikationen.

5. Hvordan modtager vi, og hvordan udsender vi i disse 2 energier lyset eller mørket, måske bedre kendt som positivt eller negativt.

Universet har sit eget personlige selvudviklingsprogram, som er din følelsesmæssige intelligens. Din indre GPS!

Når du lærer, at se det positive i det negative, træner du ordets-kraft i energi, det er det der skaber værdigrundlaget for alt, hvad vi mennesker foretager os.
Uden den rette energi ingen værdi.

Eks. 1: Ordet STOLT kan være positivt og negativt, det har en afspejling på konsekvenserne som vi modtager senere?

Eks. 2: Ordet OMSORG er det positivt eller negativt, det har en afspejling på konsekvenser som vi modtager senere?

Eks. 3: Ordet negativ er det negativ eller positiv, det er kun negativt, til man ser det positive i det negative?

Eks. 4: Orderne STYRING & KONTROL, er de negative eller positive. Osv.?

Eks. 5: Ordet bedømmer, er det positivt eller negativt?

Eks. 6: Ordet sund er det positivt eller negativt?

Eks. 7: Ordet finans krise er det positivt eller negativt?

Når man arbejder med den læringsform EQ er, træner man sin egen selvbevidsthed i sine energier. Her bliver man mere selvbevidst om, hvad for en energi man trækker på. Konstruktiv eller destruktiv, det er vigtigt i alle livets projekter, at alle trækker på den samme energi, for at nå fælles mål.

Det er den måde, at man få værdier ind i livet på. Det vil afspejle sig, i alt hvad vi mennesker foretager os.

 

Hvis man ikke handler ud fra sit indre med et godt værdigrundlag, spænder man ben for sig selv og andre. Det gælder familie, virksomheder, skoler, samfund, alt. Problemer er skabt, fordi vi har et behov, for at lære af disse problemer.

 

Når man lærer om skabelsen i processer, kan den viden / indsigt, give bedre løsningsmuligheder.

 

Jeg håber det giver klarhed i, hvor vigtig Følelsesmæssig intelligens er, for at får værdier ind i virksomheder og samfund.

 

60 til 80% af menneskets adfærd ligger på det ubevidste plan, som er sindets skyggesider. Gør din svaghed til din styrke, og få det ubevidste op til bevidsthed.

 

Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din udvikling. Først der kan man være noget sandt for andre.

 

Det gælder familier, venner, skoler, virksomheder, der kan skabe balance. Din energi er vigtig, fordi den påvirker dig selv og andre.

 

Hvis stress opstår i familie, skole, virksomheder, osv. Er det fordi vi mennesker ikke har den selvbevidsthed i sammenhæng med vores følelsesmæssige intelligens.

 

Den viden som selvbevidstheden giver med følelsesmæssig intelligens, vil give forståelsen for psykisk arbejdsmiljø, derved kan vi nedbringe sygdomme og sygedage.

Find ud af om følelsesmæssig intelligens (EQ) kan hjælpe dig!

Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din udvikling!
Jo større selvbevidsthed du træner dig selv op i, jo støre følelsesmæssig intelligens op når, og du vil blive bedre til, at se dine udfordringer som læreprocesser for personlig selvudvikling.

 

Hvad kan følelsesmæssig intelligens, det kan hjælpe dig til, at se det positive i det negative, for at modtage læren om din personlige selvudviklingsproces:

 

Oplever du stress, så opløs det.
Mange parforhold og familier bliver udfordret i dag.
Stop mobning, gør din svaghed til din styrke.
Vend dårlig selvværd til at være dig selv værdig.
Du vil styrkes i dine handlinger.
Du vil lære at elske dig selv.
Du vil lære hvad sand kærlighed er.
Du vil blive en bedre sparring og samarbejdspartner i livets udviklingsprocesser.
Tøm din rygsæk af gamle forestillinger.
Sæt dig selv i førersædet og tag ansvaret for din personlige udvikling.
Du er det værd. Intet kan bekæmpes, men alt kan opløses, tænk positivt.

 

Gør dine svagheder til din styrke!!! Livet er personlig selvudvikling. Lær at se det positive i det negative, så bliver det en gave til personlig selvudvikling. Vi bliver også ressourcer for hinanden, når vi kan se det positive i det negative.

Tal med en ekspert