01 okt 2020

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens / Krisekommunikation / positiv tænkning / Samarbejde / selvudvikling

Comments: Ingen kommentarer

Krop, sind og sjæl = Åndlighed

Hvad ligger der i de valg og beslutninger vi har taget? Vi har selv skabt alt det bureaukrati, regler, styring og kontrol, men hvordan? Derfor er selvbevidstheden vigtigt for at være bevidst gennem energien vi trækker på i valg og beslutninger.

Ja, det kan du høre om i dette webinar.

BY: Dorte Joy Juul

Krisekommunikation / positiv tænkning / Samarbejde / selvudvikling / slevbevidsthed / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Hvad ligger vi i samarbejde?

Når problemer ikke eksisterer, hvorfor eksistere de så? Det gør de gennem vores/ dine valg og beslutninger.                                                          Hvad har Corona lært mennesker om mental sundhed?

22 sep 2020

BY: Dorte Joy Juul

Coaching / Krisekommunikation / Samarbejde / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Energien er værdien for strategien

Er du bevidst om værdien for strategien?

Ny virksomhed og samfundskultur kultur for bevidstheden til selvbevidsthed, der styrker valg og beslutninger. Problemer eksistere ikke, de er selvskabte!

22 sep 2020

BY: Dorte Joy Juul

Coaching / Krisekommunikation / Samarbejde / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Hvad er ansvarlighed?

Når andres adfærd gennem valg og beslutninger skaber problemer for andre og sig selv.

Vi har selv skabe det her hamsterhjul som mange oplever i dag, som skaber stress og mange andre symptomer vi har i dagens Danmark.

Vi kan halvere sundhedsvæsnet, hvis du har modet til at træne visuel thinking strategy som er et læringsmiljø for ny samarbejdskultur.

Ingen mennesker bliver bevidste før end de er selvbevidste i ord – følsesmæssig intelligens og handlinger. Positiv eller negativ?

13 okt 2019

BY: Dorte Joy Juul

Samarbejde

Comments: Ingen kommentarer

Paradigmeskifte i bevidsthed! Ny samarbejdeskultur

Er du /I parat til at gøre din del af helheden, fordi verden er energi. Negativ eller positiv!

Du & vi er skaberne!

1. Når problemer ikke eksisterer! Hvorfor eksistere de så?

2. Menneskets ubevidsthed gennem energien i ord, følelser og handling!

3. Hvordan? Fordi mennesket ikke er bevidst!

4. Hvordan bliver man det? Gennem selvbevidstheden i ord, følelser og handling i energi! Er de positiv eller negativ for der fra modtager vi! Bevidstheden om fortid – nutid og fremtid. Cosmos bevidsthed! Lysets eller mørkets energi.

5. Hvordan gøres det? Gennem selvbevidsthed.

6. Verden bliver ikke bevidst, hvis menneskeheden ikke er selvbevidst!

7. Først der er verden bevidst, fordi vi mennesker er skaberne af verden i energi!

Bæredygtig mindset! Bliv selvbevidst og gør en forskel 😊Vi er hinandens samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel. Derfor selvbevidsthed!

Konsulentydelser – Coaching – Workshop v/ Dorte Joy Juul. Ny samarbejdes kultur:

Workshopperne bliver delt op i kategorier: Virksomhed – skoler – familie og personligudvikling under ny samarbejdes kultur og relationer. Der er 4 niveauer, det her er niveau 1.

Mennesket ser ikke verden som den er, men som mennesket er, derfra modtager og udsender mennesket.

Punkt 1. Vi mennesker må arbejde på 3 plan når vi samarbejder, fordi vi mennesker påvirker hinanden med vores kommunikation – attitude – holdninger! Videnskabelige undersøgelser viser at 60 til 80% af menneskets adfærd ligger på det ubevidste plan, det påvirker samarbejdet og relationer for godt samarbejde. Hvordan bliver vi bevidst om, hvad for noget der er sandt og hvad der er falsk i vores selvbevidsthed, da det vil påvirke relationer og samarbejde.

Punkt 2. I dag lever de fleste mennesker uden for sig selv, det vil sige, at de har mistet sig selv (sit indre kompas) Eks: Når mennesker bliver presset, oplever de ofte vrede, irritation, ked af det (ondt af sig selv), mistrivsel, mistillid, osv. Når du har power, er du energisk, ivrig, begejstret osv. Balancen i den viden er vigtig! Fordi du kan nedbryde dig selv, ødelægge projekter ved begge indfaldsvinkler. Bliv selvbevidst! I Danmark bruges ca. 200 milliarder på sundhedsvæsnet, og sygdom opstår af psykiske påvirkninger, men bevidstheden hvor den ubalance kommer fra er der kun den enkelte selv til at op da. Selvbevidsthed!

Det jeg prøver at sige er, at vi lever destruktiv og derfor betaler vi en masse moms og skatter. Vi gør det mod os selv og vi har ikke lært andet.

Få en forståelse af fortiden – nutiden og fremtidens mindset

Det handler ikke om at løse problemer, hvis man ikke ved hvorfor man har skabt dem. Derfor er selvbevidsthed vigtig for at verden bliver bevidst.

Træning i bevidsthed til din selvbevidsthed igennem samarbejde. Dit personlig indre og ydere samarbejde skal op til bevidsthed. Nu er det ikke hvad du give menneskerne omkring dig, men hvad jeres oplevelser sammen kan give dig/jer. Vender det hele på hovedet, fordi nu lære du af dine kollega/venner gennem jeres fælles samarbejde og oplevelser, så du kan lære noget om dig selv, ved at modtag oplevelserne i nuet. Du kan spænde ben for dig selv, eller virksomheden, eller dine kollegaer hvis du ikke er bevidst. Til det skal du være selvbevidst. Få det ubevidste op til bevidsthed, sindets skyggesider, skab lys.

Eks: Man kæmper for mod, åbenhed og kæmper imod frygt. Når man bliver selvbevidst i ord, tanker og handling. Ved man at kampen ligger i, at man ikke er og har modet og åbenhed, det er der frygten gemmer sig. Derfor ser vi en masse angstdepressioner og hvad der ellers er, i vores problemer nu til dags.

Hvad er forskellen på at ville forstå eller skabe forståelsen:

Forståelsen er processen, hvor man måske skal samle flere brikker eller indfaldsvinkler til at få forståelsen, så man bedre kan begynde at forstå, hvad det drejer sig om. Livet kan og skal ikke forstås, det skal opleves for derigennem giver det forståelse.

Samarbejde i ny virksomhedskultur

Øget bevidsthed:
– Skabe forståelse for krop, sind, psyke og Åndelighed
– Skabe forståelse for ord, følelser og handling
– Blive bevidst om eget ansvarsområde
– Blive bevidst af egne situationer

Bæredygtigt mindset:
– Se udfordringer som læreprocesser
– Finde balancen i det tredimensionelle samararbejde
– Blive bevidst om egne udtryksformer

Følelsesmæssig intelligens:

– Lær forskellen på følelser og emotioner
– Fordi den uvidenhed skaber stress og andre symptomer.

 

MVH Cosmos Evolution
Dorte Joy Juul

26 jun 2019

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens / Krisekommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Livs lang læring gennem selvbevidsthed

Livs lang læring gennem selvbevidsthed via følelsesmæssig intelligens – værdier – ordets-kraft og energien i handling.
Organisationsudvikling gennem emotionel og værdibaseret ledelse.

Når mennesker taler om at tilgive sig selv og andre, ved vi så hvad det er vi taler om og hvad det vil sige at tilgive?
Hvad taler vi om når vi mennesker taler tilgivelse?
Hvad for nogle erkendelser ligger der i det?
Er det ikke, at vi mennesker ikke har lært at elske os selv og derfor tilsidesat os selv?
Ved vi hvad kærlighed er? Derfor er selvbevidsthed vigtig og den læringsform.

CosmosEvolution handler om ordet i energi, som den boglige verden kalder værdi.
Uden den rette energi ingen værdi. Cosmos energi har lyset eller mørkets energi eller værdi, som destruktiv eller konstruktiv. Men visdommen ligger derimellem. Derfor er selvbevidsthed i ord og handling vigtig, fordi det er det vi sender ud som menneske der skaber udfordringer i det ydre. Livet er personligselvudvikling, derfor kan man ikke løse sig ud af problemer, men lære hvorfor man skaber dem, ved hjælp af visdommen til at se forskellen i vores oplevelser. (Lær af livet) Det er gaver, når vi lære hvordan og hvorhen vi skal se for at modtag visdommen i vores oplevelser og vores selvbevidsthed vil højnes.

How-Why
Hvordan er følelsesmæssig intelligens blevet ødelagt. Når vi ved det, ved vi også hvorfor vi skaber problemer eller udfordringer?

Hvorfor henvender jeg mig til private og organisationer som virksomheder og offentlige instanser. Fordi vi mennesker er private personer, som er i organisationen af virksomhederne og de offentlige instanser. Det er her vores relationer og samhørigheden til fællesskabets, relaterer til fælles mål.

Samarbejder eller modarbejder vi hinanden ubevidst?
Selvbevidsthed er sandheden til os selv og hinanden.
Bliv Selvbevidsthed! Spørg en Coach i selvbevidsthed Dorte Joy Juul Stifter af CosmosEvolution.

2 Eksempler:
Privat: Alt hvad din krop – sind eller sjæl udsættes for, er signaler, du har skabt for dig selv.
Lær af dine signaler.

Til et foredrag havde jeg i første del af foredraget fortalt om adfærd og mennesket i en holistisk helhed.
I anden del er publikum med. Her er et eksempel på følelsesmæssig intelligens.
En fra publikum spurte mig, hvorfor jeg var blevet skilt? Jeg sagde, at vi var forskellige og vores værdier, livssyn gik i hver sin retning.
Kvinden fra publikum virkede nedtrykt, da hun sagde, at hun boede med sin mand i 25 år.
Hun oplevede sig misbrugt og ikke værdsat.
Ganske få gange var han kommet hjem til den aftalte spisetid og andre aftaler. Det frustrerede hende!
Hun var ked af det. Men det er en misforstået sorg, fordi hun havde ondt af sig selv, fordi hun her tilsidesatte sig selv igennem mange år.
Følelsesmæssig intelligens er, at hun tilsidesat sig selv, for manglende selvrespekt i at markere grænser og skabe handling. Mennesker har tre grundfølelser, som er vores indre GPS for livskvalitet og glæde.
Jeg kan træne jer i, at se på jeres udfordring eller problemer, som læreprocesser for personlig udvikling.

⦁ Gør dine svagheder til din styrke!!! Livet er personlig selvudvikling, lær at se det positive i det negative, så bliver det en gave til personlig selvudvikling. Derfor er vi også ressourcer for hinanden, når vi kan se det positive i det negative.

Virksomhed: Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder
⦁ Ny samarbejde – ledelseskultur af ny læringsform

Følelsesmæssig intelligens skaber forståelsen af ordets-kraft og derigennem får man værdier ind i virksomheder og samfund, når man handler ordets-kraft i værdi.

Følelsesmæssig intelligens hjælper os med at få værdier ind i virksomheder og samfund, for at fokusere på det, der er vigtigt. Vi bliver mere robuste i forandringsprocesser, og vi får en følelse af indre styrke, hvor vores tanker styrkes i stedet for kaos. Hvis i også vil lære metoderne til at opretholde eller styrke jeres fysiske og mentale helbred, så er det noget for jer!
Her er forbindelsen mellem kultur, ledelse og processer i strategi.
Følelsesmæssig intelligens er en ny læringsform, som vi skal lærer i erhvervslivet, politik og på uddannelsesinstitutioner. For at få en forståelse af hvad vi siger, og det vi gør, kan gå i den retning for de værdier vi ønsker at bygge på!!
Hvordan relationer påvirker hinanden. Den lære vil udvikle det Ekstraordinære mindset.
Det er en af de vigtigste og helt nye færdigheder i processtyring og alle andre ledelsesprocesser, procesudvikling og endnu vigtigere for personlig udvikling og vækst. 1. Hvor mange penge bruges der i verden på sygdom? Er det positiv energi? 2. Projekter og møder der går i vasken, fordi man ikke kender ordets-kraft i værdi.

2 Eks: Da finanskrisen kom i 2007 var der en professor fra Oxford Universitet der sagde, at krisen er skabt på grund af begærlighed og det var noget med adfærd at gøre, men hvordan det hang sammen, var der ingen der vidste?
Jeg kommer nogle år senere til et foredrag med en finansmand, der fortæller at finanskrisen kommer igen, fordi det fortæller fortidens historie.
Jeg rejste mig op og sagde, at det håbede jeg ikke var rigtigt, fordi det havde haft store konsekvenser for hele jordens befolkning og du står her og siger, at den kommer igen. (så er det jo ikke noget at sige til at mennesker er stresset og det skaber sygelige tilstand)
Hvis vi mennesker ikke lære hvordan vi skaber problemer, skaber vi dem igen og igen indtil vi vil lærer, hvorfor vi skaber problemer og konsekvenser. Det gør vi fordi vi har et behov for at lære af dem og det er hvad Cosmos Evolution handler om. Cosmos har 2 energier at trække på, men der er 4 elementer eller niveauer, vi skal lære at sammensætte til en holistisk helhed. Det er tredimensionel udvikling, for personligselvudvikling.

Her er en forklaring på årsagen til strategien for vores økonomiske krise i 2007.
KUNSTEN i adfærd er vores mindset, som giver sammenhæng mellem EQ og IQ. Her skabes holistisk kommunikation mellem EQ og IQ.
Følelsesmæssig intelligens – Værdier – Ordstyrke:
1.. Grådighed: Angsten skjuler over frygten for ikke at få nok, eller frygten for at blive overset.
2.. En sådan adfærd skaber mistillid: Fordi vi sammenligner os selv med, hvad andre kan og ikke kan eller gør.
3. Her skaber vi bedømmelse og fordømmelse af os selv og andre. Er jeg god nok eller er jeg ikke god nok? Jeg må bevise mit værd til mig selv eller til andre.
Det skaber stædighed og kamp i livet, for at bevise sit værd. Det kan udvikle sig til afhængighed eller magtesløshed. *Stress* Her kan du give op og blive syg, eller kæmpe og så blive syg.
Sådan behandler vi os selv og andre, fordi vi alle vil være de bedste. Vi har skabt en ubevidst konkurrence, men det er hvad vores samfund og uddannelse vil have? Det skaber dårlig samarbejdsprocesser, det bevirker dårlig trivsel og stress.
Mistillid avler mistillid. Korruption begærlighed avler Korruption begærlighed, og når vi ser på vores historik fra vores fortid, var det hvad konger og præster gjorde. I dag taler man om at duplikere toppen, Ja, det har vi hvis altid gjort, og ingen er bevidst om, at det fortsat er fortidens mindset, vi mennesker slæber rundt med.

Jeg understøtter jer i strategien for værdier og trivsel i samarbejde for fælles mål

Sæt dig selv i førersædet og formatere din hjerne! Når hele verdens værdigrundlag altid har bygget på mistillid, hvad tror du så du er vokset op i? Ubevidsthed

Hvor meget ved mennesket om sig selv?
Al kommunikation er adfærd, og det er det mennesker sender ud, fra vores personlige jeg, der skaber problemer i det ydre. Hvorfor, fordi vi ikke er bevidste om sammenhængen mellem krop – sind og sjæl, alt det ligger i Cosmos energien.
1. Vidste du, at mennesker har et chakrasystem, som er forbundet med følelsesmæssig intelligens?
2. Vidste du, at Følelsesmæssig intelligens er bindeleddet mellem din fysiske krop og din intuition?
3. Vidste du, hvor vigtig din intuition er for at modtag ved hjælp af din spiritualitet?
4. Her kan du begynde, at afbalancere din psyke ved hjælp af din spiritualitet, som jeg kalder Cosmos 2 energier = visdom. (Visdom til at se det positive i det negative, der i ligger visdommen til, at se forskellen i vores oplevelser, og vi kan her lære, hvordan man skaber problemer eller konsekvenser) Når vi har lært, hvordan vi skaber problemer eller misforståelser. Ja, så er problemerne også nemmere at løse, inden for Bla. samarbejde, familie, projekter. osv.
Derfor handler følelsesmæssige intelligens (EQ) om at kunne afdække ens følelser ved hjælp af selvindsigt, erkendelse om egne følelser, værdier, handlinger og kommunikationen.
5. Hvordan modtager vi, og hvordan udsender vi i disse 2 energier lyset eller mørket, måske bedre kendt som positivt eller negativt.
Universet har sit eget personlige selvudviklingsprogram, som er din følelsesmæssige intelligens. Din indre GPS!
Når du lære, at se det positive i det negative, træner du ordets-kraft i energi, det er det der skaber værdigrundlaget for alt, hvad vi mennesker foretager os.
Uden den rette energi ingen værdi.
Eks. 1: Ordet STOLT kan være positivt og negativt, det har en afspejling på konsekvenserne som vi modtager senere?
Eks. 2: Ordet OMSORG er det positivt eller negativt, det har en afspejling på konsekvenser som vi modtager senere?
Eks. 3: Ordet negativ er det negativ eller positiv, det er kun negativt, til man ser det positive i det negative?
Eks. 4: Orderne STYRING & KONTROL, er de negative eller positive. Osv.?
Eks. 5: Ordet bedømmer, er det positivt eller negativt?
Eks. 6: Ordet sund er det positivt eller negativt?
Eks. 7: Ordet finans krise er det positivt eller negativt?

Energien ligger i ordet og handling, derfor træn din selvbevidsthed.

25 apr 2019

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens

Comments: Ingen kommentarer

Følelsesintelligens

Følelsesintelligens er bindeled mellem vores fysiske og Psykeske liv.

Adfærd og læringssituationer
Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder / Samarbejde børn og voksne i mellem.

Vi er alle født som Genier, hvad forhindrer os i at leve det, for mange opleves livet indimellem som en kæmpe? Er du lederen i dit liv, for ellers er andre det? EQ handler om at kunne afdække menneskets blokering ved hjælp af selvindsigt og erkendelse om egne følelser – værdier og ordet i kommunikationen.

Jeg studerer, arbejder og analyserer adfærd og følelsesintelligens i 14 år. Vi mennesker ved ikke, at vi lever som hvis vi har taget grillen ind i stuen. Den usynlige ilt forsvinder. Lær at få det ubeviste op til bevidsthed( Sindets Skyggesider), for at styrke dine valg og beslutninger. Kun sammen kan vi gøre en forskel. Jeg graver ikke i fortiden, da det er fortiden der har indhentet os.

Bliv en visionær person. Personligudvikling er ikke, hvad man lærer med IQ.

Det er noget man er med EQ (din indre GPS) for at leve forandringerne i livet. Det der var rigtig i dag, kan være forkert i morgen og omvendt. Men hvordan og hvorfor?

Hjernen er lige som Google og komme med de forslag vi er vand til at bruger. Men hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn var ofte forsvarsværker. Den bliver bare ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne. Det er det mennesker sender ud fra deres indre, der skaber udfordringer eller problemer i det ydre.

Mind-set skaber konsekvenser for samarbejde i strategien og processer til fælles mål

 • Hvordan vores forsvarsværker påvirker os.
 • Hvordan bliver man bevidst om sine forsvarsværker (adfærd)?
 • Hvordan påvirker det vores samarbejde?
 •  Hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?
 • Hvordan er forsvarsværker skabt?

Bæredygtig mind-set i holistisk helhed.

Gør dine svagheder til din styrke.

 1. Vi er hinandens læreprocesser.
 2. Vi er hinandens trivsels og arbejdsmiljø til at nå fælles mål.
 3. Vi er hinandens ro og balance.

Selvledelse & forandringsledelse er, at kunne lede sig selv

Individuel læring og fælles læring

Undervisning i EQ – værdier og kopra kommunikation, hvor de gennemgribende værktøjer kan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for, at se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.

Har du lyst til, at lærer om dit indre GPS system, for at styrke dine valg & beslutninger, så er det her noget for dig. Jeg Rådgivere mennesker, holder workshop, foredrag. Kan kontakts 30332379. eller
mail: dorte.EQ@icloud.com

Read More “Følelsesintelligens”

03 nov 2018

BY: Dorte Joy Juul

Coaching

Comments: Ingen kommentarer

Coach dit selvværd med selv-Coaching

Coach dit selvværd med selv-Coaching:  Elsk dig selv! Væk din taknemlighed og find modet til sårbarheden, der find man sin indre glæde 🙂

Følelsesintelligens er tiltrækningen til selvværd, kærlighed, relationer, samhørighed og indre glæde. Alt succes er skabt indefra. Din glæde og taknemlighed er vigtig, den energi skaber en bedre verden til dig, mig og vores børn. Bliv den bedste udgave af selv.

Taknemlighed kommer når du elsker dig selv

Psyke + sygdoms forståelse og strategisk selvforståelse

Her bruger man hinanden til relation og samhørighed i samarbejde. Hjælp med at gør hinanden gode i en og samme arbejdsgang. Taknemlighed vil blomstre. Ubevidste adfærd kommer op til bevidsthed. Sindets skyggesider er der kun så længe du giver dem lov.

Det er fortiden der har indhentet os. Din hjerne er som en computer, hvis man ikke rydder op i den, kan det være svært at finde de sande valg til flow. Det du lærte som barn er ofte ikke brugbart som voksen!  Lær at tag valg med hjertet, lev livet enkelt, det er lettere end du tror. Formater din hjerne derved skab du bro hjerte og hjernen ved bla. selvcoaching gennem kommunikations færdigheder. Kommunikationen er magt til sandheden! * En ny Dimension & New Age Cosmos to energier vi har i verden.

Personlig coaching & coaching over nettet, med kommunikation færdigheder

Hjernen er lige som Google og komme med de forslag vi er vant til at bruge. Men hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn var forsvarsværker. Så den bliver bare ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne. Følelserne er din indre GPS! Mange tror at forsvarsværker er følelser! Det er de ikke, det er affald! Som du selv kan rydde op i med din selvbevidsthed. Der er fire elementer i valg og beslutninger for at se om det vi siger og det vi gør, også går i samme retning.

Gør dine svagheder til din styrke. Jo mere du ved om dig selv, jo bedre kan du gennemskue og navigere overfor andre til at styrke dit flow

 • Hvordan vores forsvarsværker påvirker os
 • Hvordan bliver man bevidst om sine forsvarsværker (adfærd)?
 • Hvordan påvirker det vores samarbejde?
 • Hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?
 • Hvordan er forsvarsværker skabt?
 1. Vi er hinandens læreprocesser.
 2. Vi er hinandens trivsels- og arbejdsmiljø til at nå fælles mål.
 3. Vi er hinandens ro og balance.

Selvledelse & forandringsledelse er at kunne lede sig selv. Individuel læring og fælles læring

Undervisning i EQ – værdier og kosmos kommunikations færdigheder, hvor de gennemgribende værktøjer kan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for at se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.

Kontakt tlf. +45 30332379 eller dorte@cosmosevolution.dk

Hør nærmere på gruppe coaching, så du kommer på det rigtige hold og hvordan det foregår. Det er hvor vi lærer af hinanden og trænes i at bruge hinanden på flere niveau.

Send mail eller ring for at komme med Emne, hvor du har brug for klarhed på.

Mål/Emner at tage op: Virksomhedsleder – Arbejde – Samarbejde – Familie – Skole – Parforhold – at være teenager. Andet.

Se dit ansvarsområde i vores fællesskab om helheden!  Give og modtag i Kærlighed, det gør verden smuk.

Når temperament koger over!!!  Derfor skal din indre GPS trænes

Vi kan ikke være noget for andre, før end vi kan være det for os selv!  Det gælder også til dine børn! Din GPS; Følelsesintelligens er vejen til din indre sandhed og frihed.

Du kan være nok så afholdt, men under pres kan din personlighed skifte karakter, og det bør du tage alvorligt. Ellers risikerer du både at spænde ben for organisationens udvikling og din karriere, familie og andre omkring dig. Reagerende adfærd, er blot en afmagt for ikke at se sandheden i de ting man står i.

Opløs dine skyggesider. Du fortjener det 🙂 Det er lettere end du tror.
Det der linker os sammen, er vores valg og beslutninger

Kosmos: Når ledelse og selvledelse flettes sammen

Vidste du, at der er 4 elementer i valg og beslutninger, for at se om det vi siger og det vi gør, også går i samme retning. Det er vigtig i processer for at nå sine mål.

Kosmos er ny selvledelses koncept og personligselvudvikling.

23 jul 2018

BY: Dorte Joy Juul

Coaching

Comments: Ingen kommentarer

Selvledelse kræver stærkt lederskab

Selvledelse kræver stærkt lederskab

Når vi taler om selvledelse, taler vi også om selvindsigt, kultur og adfærd.

Vi har i mange årtier adskilt mennesket i krop, sind og åndelighed.

Vi har nogle læger, som er specialister i kroppens anliggende, psykologer som er specialister i hvad angår sindet og når det hele rabler, søger vi vejledning hos de åndlige vej leder.

Det har været til stor gavn med specialisterne, da de har givet os en masse ny viden. Dog har de gjort os snæversynede som har medført, at vi har mistet overblikket og derved, hvordan ting hænger sammen og skabes.

Den viden kan vi overføre til vores virksomheder og organisationer. I virksomhederne bliver der oprettet flere specialiserede ledere og HR til udvikling for mere specifikke områder så som; samarbejde og resultater, samarbejder og ressourcer, psykisk arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær, strategier osv.

Vi sidder i en global krise i det meste af verden. Der tales meget om strategier og andre løsningsmodeller, men hvad ligger der reelt til grund for de valg vi har taget? Hvad skal der til for at skabe balance i verdensøkonomien i de enkelte virksomheder, såvel private som offentlige? Det er mennesker, der tager nogle valg og føre beslutninger ud. Vi høster som vi sår, altså det vi sender ud, er det vi får tilbage.

Det er her vores adfærd, kultur og selvindsigt kommer ind. Al kommunikation er adfærd og vi er et produkt af vores forældre og vores ydre omgivelser. Den adfærd vi lærte som barn, er ofte ikke hensigtsmæssigt som voksen.

Vi ved at de første 2 år er de vigtigste, da de er sammenfatning og fundament til vores fortsatte vækst.

Angsten optrænet i forsvarsværker

Vi har lært, at angst er farligt og ubehageligt. Fx et barn på ca. 2 år der nærmer sig vejen, UH – UH pas på, det er farligt, der kører biler. Denne vending høres ofte i forskellige afskygninger. Her trænes barnet op i, at angst er farligt. Dette kan medføre angst for at tage ansvar og handle som voksen

Vreden optrænet som forsvarsværker

Vi spørger barnet ”vil du lige dække bord”. Hertil svarer barnet nej, hvorpå forældrene til slut siger ”jamen det skal du”. Hermed optrænes barnet i, at grænser ikke er godt og kan medføre manglende respekt til sig selv og andre som voksen.

Sorg optrænet som forsvarsværker

Sorgen forveksles ofte med selvmedlidenhed, gennem manglende tillid og respekt til sig selv. Her kan vi se hvordan, vi er blevet trænet i at forvrænge virkeligheden.

Vi har 3 grund emotioner angst, vrede og sorg. Når vi handler i sandhed på vores emotioner vil vi opleve glæde. Konsekvensen er det, vi kan bruge, for at se om vi handlede i sandhed.

Følelsen glæde, skabt på et sandt grundlag, signalerer healing. Healing finder sted i fred, harmoni og lyksalighed

Sand glæde opnås ved positiv handling, på de signaler vi modtager og vi bliver kærlighed. ”Kærlighed er tillid og respekt” Handel positivt.

Det handler altså om vores ubevidste opbygning af kommunikationen. Vi kan lære at kommunikere, så vi ikke provokerer hinandens forsvarsværker, men det medfører, at vi må blive mere selvbevidste, om de signaler vi udsender og modtager i forhold til vores kommunikation og have modet til at give konstruktivt kritik.

Sagens kerne

Vores følelser er vores indre GPS, men vi udtrykker vores følelser kommunikativt.

Når vi taler om den ydre verden og begivenheder, er det der vores adfærd afspejler sig gennem vores erindring og derfra skaber vi, ud fra beslutninger og valg. Hjernen er lige som Google og kommer med de forslag vi er vant til at bruge. Hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn var forsvarsværker, derfor bliver den ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne.

Det indre landkort

Ud fra egne erfaringer, vil jeg her gøre brug af følelsesjournalen til at afdække indre landkort.

Få forståelsen af egen adfærd og handlemønster og hvad det gør ved os:

 • Når vi oplevede angst reagerede vi med glæde eller vrede eller sorg
 • Når vi oplevede vrede reagerede vi med angst eller sorg eller glæde.
 • Når vi oplevede glæde, reagerede vi med angst eller vrede.
 • Her er nogle eks fra min egen selvransagelse ved hjælp af følelsesjournalen.

Eksempel 1:

En dag mødte jeg på arbejde og opdagede min assistent havde taget en kunde som privat. Jeg blev chokeret og angst og vidste ikke hvad jeg skulle sige. Fyrede jeg hende, kunne jeg risikere at hun tog ”hendes” kunder med sig. Episoden gjorde mig irritabel og sur, og det førte til at jeg prøvede at undgå hende. Hun spurgte til om der var noget i vejen, ved spørgsmålet stivnede jeg, men svarede nej. ”Angsten der dækker over vreden, også kaldet konfliktskyhed, selvhøjtidelighed, forsvar osv.”

Jeg undveg hende indtil hun en dag konfronterede mig og direkte spurgte, hvorfor jeg var sur. Første fortalte jeg at jeg ikke var sur, men jeg måtte krybe til korset og forklare, at jeg havde opdaget hun havde taget en kunde som privat. Hun indrømmede at det var forkert, men kunden var en god ven. Jeg spurgte til om der var flere kunder hun tog privat, det var der dog ikke. Episoden udløste en konfrontation med min egen adfærd. Jeg havde aldrig oplevet angst, da jeg hele mit liv havde prøvet at undertrykke denne. Jeg blev angst for min egen sårbarhed, som gjorde at mistillid og troen på ikke at være god nok, overskyggede alt. Og tankerne ”er hun bedre end mig, hvad hvis hun rejste” svirrede.

Hvordan modtager og påvirkes vi af kommunikationen. ”Vores indre landkort / historik.”

Eksempel 2:

En ny kollega med stor erfaring indenfor flere områder kommer til virksomheden, og begynder at videregive erfaringer og nye løsningsforslag til andre. De ansatte på virksomheden er ikke begejstrede for de nye forslag, specielt en udtrykker sin utilfredshed. Det vi plejer at gøre fungerer udmærket, så det er ikke nødvendigt at lave om på det. Grunden kan være angsten for at handle – vil jeg kunne finde ud af det – angsten for at tabe ansigt eller tror hun, hun er mere end os/mig. Enhver bedømmelse inder holder fordømmelse, også af os selv.

Det næste er et eksempel på mange virksomheders begrænsninger, hvor vi begrænser os selv og hinanden i at vokse. Det kan påvirke samarbejdet og valg af beslutninger.

Eksempel 3:

Medarbejderen kommer op til lederen og siger ”Jeg synes, at tingene godt kunne køre på en anden måde”, og fortæller om sin veninde, som havde lært nogle værktøjer til at løse nogle problemstillinger. Medarbejderen kun hurtig se, at det kunne bruges på hendes arbejdsplads. Det her handler udelukkende om kommunikation og hvordan vi ubevist provokerer hinandens forsvarsværker. Det vi modtager, er en afspejling af det vi sender ud.

Problemformulering

1 eksempel: Jeg reagerede angst over for vrede.

2 eksempel: Her reagerede hun med vrede overfor angsten. Den selvindsigt kan blive en gave, når vi bliver bevidste om vores tilsyneladende mistillid, for først der, kan vi se hvor den begrænser os, og derefter kan den blive en styrke fremadrettet.

3 eksempel: Handler om kommunikation og hvordan vi ubevist overskrider hinandens grænser. ”vreden” Vi kan altid tro på, at alle gøre det bedste de har lært. Det her var udtryk for et angreb og det ligger i at ”JEG SYNES”

En konstruktiv indfaldsvinkel kunne være. Jeg var sammen med en veninde, hvor hun fortalte om hvordan de gjorde og greb tingene an. ”Jeg fik en oplevelse af” at vi måske kunne bruge nogle af de værktøjer, hvad oplever du? Det her handler ikke kun om konflikthåndtering, men mere om hvordan vi skaber dem. Ved hjælp af en følelsesjournal, vil vi selv kunne afdække hvad det egentlig drejede sig om. Hvad gør det ved mig, når jeg ser en oplevelse eller da hun modtog den kommunikation. I eksempel 1-2. Ved kommunikativ selvindsigt og forståelsen for vores følelser, i de oplevelser vi modtager, kan vi bruge hinanden konstruktivt, så vi sammen kan vokse, til gavn for den enkelte selv og for samarbejdet i virksomheder og ud i resten af samfundet.

Afgrænsning og Metoder

Jeg har valgt ikke at lægge vægt på det administrative og styringen deri, så derfor har jeg undladt 360 graders evaluering. Men jeg oplever, at det vil få en afsmittende effekt på det administrative når vi får støre selvindsigt om egen adfærd.

Jeg har derimod lagt vægt på helheden i kommunikationen ”Den ledelsesmæssige kommunikationsmodel”, da jeg har arbejdet med personlig udvikling, selvforståelse, selvledelse i mange år. Den viden har lært mig at se sammenhænge, også kaldet helikopter perspektiv. Vi behøver ikke at grave i fortiden, da det er fortiden der har indhentet os, så vi kan bare tage nutidens hændelser og begynde at få indsigt og klarhed på vores landkort / historik.

Metodevalg

Jeg oplever det vil være en begrænsning for en leder, hvis man kun skulle vælge nogle få metoder, da jeg oplever at vi har brug for dem alle i større eller mindre grad alt efter hvad vi skal løse. Men jeg vil fremhæve dem som omhandler adfærd og kommunikation ved hjælp af selvudviklende læringssituationer (forandringskommunikation og strategisk kommunikation).

Den gode leder

Den gode leder har empati, selvindsigt, overblik og mentalt overskud til at gennemskue og løse de problemstillinger lederen selv eller dennes medarbejdere møder. Lederen skal være tillidsfuld og åben, så denne skaber tryghed for medarbejderne, så de trives og har et godt samarbejde, det vil skabe grobund for fælles værdier og mål, til gavn for den enkelte selv og virksomheden. Lederen skal være god til at se og højne medarbejdernes ressourcer og kompetencer. Derudover skal lederen være god til at formidle kommunikativt.

Kommunikationsværktøjer

Mundlig kommunikation

* Krops. Arme og ben må ikke være krydsede. Ha en rolig stemme føring og være opmærksom.

* Smalltalk. Er at skabe relation til et andet menneske, som basis for en dialog. Her er dialogen mellem mennesker et (værktøj) til at går på opdagelse i en anden person.

* Spørgeteknik. Her bruger vi hv hv – ord, som hvem, hvor, hvordan, hvornår, hvad mener du med det? Det er med til, at komme nærmer en afklaring. At spørge indtil!

* Aktiv lytning. Kræver at man koncentrere sig om samtalen og spørger indtil, det vi ikke har forståelse for. Her er det vigtig at kunne lytte til hvad der bliver sagt mellem linjerne.

Skriftlig kommunikation.

* Blog. En lederes dagbog på nettet. Give åbenhed til medarbejderne om, hvad lederne laver, så de også oplever sig en del af helhed.

* E-mail. Give hurtig information uafhængig af tid og sted. Godt til langdistance ledelse og til hjemme arbejdsplads.

* Nyhedsbrev. Presseomtale, forslag, efterspørgsel, fødselsdag, nye med arbejder m.m.

Hvad er selvledelse?

Selvledelse er, at kunne lede sig selv og tage ansvar. Det gør man ved, at erkende sig selv, hvad man oplever i en given situation, hvad man kan lære af det, og hvilke følelser der er knyttet til. Så her begynder vi, at afdække vores tanker. Er man i forsvar eller angreb, da det vil påvirke vores talte ord >> Ordets-kraft og værdier <<. Her er det vigtig at spørge ind til med åbne spørgsmål hv-ord. Når vi samarbejder på den måde, vil vi kunne styrke hinanden i at afdække vores blokeringer og begrænsninger og det gi motivation til gavn for den enkelte selv og for samarbejdet i virksomheden til at skabe værdier og nå fælles mål.

Analyse

Når jeg tænker på visioner, tænker jeg først og fremmest på hvad der ligger til grund for det vi har skabt. Vi sidder i en global krise – omkring halvdelen af den danske befolkning er på overførelses indkomst og flere følger efter. Vi taber flere unge i vores samfund. Vi har her fået skabt noget gødning. Hvordan bruger vi så den gødning, lader vi den ligge, og bare bygger videre, eller suger vi gødning ud af de læreprocesser vi skaber (vi høster som vi sår). Vi ved alle, at hvis fundamentet ikke er intakt fra starten, er vores vision-projektet-målet ofte dødsdømt på forhånd.

Hovedkonklusion

Jeg vil her lave en opsamling af vigtigheden om selvledelse og selvindsigt af egen adfærd og sansningen i de oplevelser vi skaber, da det kan styrke selvledelse og skabe en stærk leder. Vi kan ved hjælp af følelsesjournalen selv begynde, at afdække vores egen forsvares værker (Landkort). Den afklaring kan styrke medarbejder og ledere, i at spørge ind til kernen og skabe større klarhed, tryghed og styrke kommunikation fremadrettet, til gavn for et godt samarbejde og arbejdsmiljø. Vi kan her også styrke kommunikationen ved at tale i jeg oplevelser ” så vi ikke provokere hinandens forsvarers værker. Vi må lære at sige til og fra, for ellers lader vi stå til.

Perspektivering

Emotionel baseret ledelse giver et godt arbejdsmiljø, har ofte færre sygedag og skaber bedre beslutninger. Derudover kan det være med til at motivere og skabe vækst og større selvledelse, som kan ses på bundlinjen, til videreudvikling af virksomheden og medarbejder til gavn for balance i vores virksomheder og samfund.