22 sep 2020

BY: Dorte Joy Juul

Coaching / Krisekommunikation / Samarbejde / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Energien er værdien for strategien

Er du bevidst om værdien for strategien?

Ny virksomhed og samfundskultur kultur for bevidstheden til selvbevidsthed, der styrker valg og beslutninger. Problemer eksistere ikke, de er selvskabte!

25 apr 2019

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens

Comments: Ingen kommentarer

Følelsesintelligens

Følelsesintelligens er bindeled mellem vores fysiske og Psykeske liv.

Adfærd og læringssituationer
Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder / Samarbejde børn og voksne i mellem.

Vi er alle født som Genier, hvad forhindrer os i at leve det, for mange opleves livet indimellem som en kæmpe? Er du lederen i dit liv, for ellers er andre det? EQ handler om at kunne afdække menneskets blokering ved hjælp af selvindsigt og erkendelse om egne følelser – værdier og ordet i kommunikationen.

Jeg studerer, arbejder og analyserer adfærd og følelsesintelligens i 14 år. Vi mennesker ved ikke, at vi lever som hvis vi har taget grillen ind i stuen. Den usynlige ilt forsvinder. Lær at få det ubeviste op til bevidsthed( Sindets Skyggesider), for at styrke dine valg og beslutninger. Kun sammen kan vi gøre en forskel. Jeg graver ikke i fortiden, da det er fortiden der har indhentet os.

Bliv en visionær person. Personligudvikling er ikke, hvad man lærer med IQ.

Det er noget man er med EQ (din indre GPS) for at leve forandringerne i livet. Det der var rigtig i dag, kan være forkert i morgen og omvendt. Men hvordan og hvorfor?

Hjernen er lige som Google og komme med de forslag vi er vand til at bruger. Men hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn var ofte forsvarsværker. Den bliver bare ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne. Det er det mennesker sender ud fra deres indre, der skaber udfordringer eller problemer i det ydre.

Mind-set skaber konsekvenser for samarbejde i strategien og processer til fælles mål

  • Hvordan vores forsvarsværker påvirker os.
  • Hvordan bliver man bevidst om sine forsvarsværker (adfærd)?
  • Hvordan påvirker det vores samarbejde?
  •  Hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?
  • Hvordan er forsvarsværker skabt?

Bæredygtig mind-set i holistisk helhed.

Gør dine svagheder til din styrke.

  1. Vi er hinandens læreprocesser.
  2. Vi er hinandens trivsels og arbejdsmiljø til at nå fælles mål.
  3. Vi er hinandens ro og balance.

Selvledelse & forandringsledelse er, at kunne lede sig selv

Individuel læring og fælles læring

Undervisning i EQ – værdier og kopra kommunikation, hvor de gennemgribende værktøjer kan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for, at se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.

Har du lyst til, at lærer om dit indre GPS system, for at styrke dine valg & beslutninger, så er det her noget for dig. Jeg Rådgivere mennesker, holder workshop, foredrag. Kan kontakts 30332379. eller
mail: dorte.EQ@icloud.com

Read More “Følelsesintelligens”