01 okt 2020

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens / Krisekommunikation / positiv tænkning / Samarbejde / selvudvikling

Comments: Ingen kommentarer

Krop, sind og sjæl = Åndlighed

Hvad ligger der i de valg og beslutninger vi har taget? Vi har selv skabt alt det bureaukrati, regler, styring og kontrol, men hvordan? Derfor er selvbevidstheden vigtigt for at være bevidst gennem energien vi trækker på i valg og beslutninger.

Ja, det kan du høre om i dette webinar.

BY: Dorte Joy Juul

Krisekommunikation / positiv tænkning / Samarbejde / selvudvikling / slevbevidsthed / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Hvad ligger vi i samarbejde?

Når problemer ikke eksisterer, hvorfor eksistere de så? Det gør de gennem vores/ dine valg og beslutninger.                                                          Hvad har Corona lært mennesker om mental sundhed?

22 sep 2020

BY: Dorte Joy Juul

Coaching / Krisekommunikation / Samarbejde / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Energien er værdien for strategien

Er du bevidst om værdien for strategien?

Ny virksomhed og samfundskultur kultur for bevidstheden til selvbevidsthed, der styrker valg og beslutninger. Problemer eksistere ikke, de er selvskabte!

22 sep 2020

BY: Dorte Joy Juul

Coaching / Krisekommunikation / Samarbejde / Strategi og kommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Hvad er ansvarlighed?

Når andres adfærd gennem valg og beslutninger skaber problemer for andre og sig selv.

Vi har selv skabe det her hamsterhjul som mange oplever i dag, som skaber stress og mange andre symptomer vi har i dagens Danmark.

Vi kan halvere sundhedsvæsnet, hvis du har modet til at træne visuel thinking strategy som er et læringsmiljø for ny samarbejdskultur.

Ingen mennesker bliver bevidste før end de er selvbevidste i ord – følsesmæssig intelligens og handlinger. Positiv eller negativ?

13 okt 2019

BY: Dorte Joy Juul

Samarbejde

Comments: Ingen kommentarer

Paradigmeskifte i bevidsthed! Ny samarbejdeskultur

Er du /I parat til at gøre din del af helheden, fordi verden er energi. Negativ eller positiv!

Du & vi er skaberne!

1. Når problemer ikke eksisterer! Hvorfor eksistere de så?

2. Menneskets ubevidsthed gennem energien i ord, følelser og handling!

3. Hvordan? Fordi mennesket ikke er bevidst!

4. Hvordan bliver man det? Gennem selvbevidstheden i ord, følelser og handling i energi! Er de positiv eller negativ for der fra modtager vi! Bevidstheden om fortid – nutid og fremtid. Cosmos bevidsthed! Lysets eller mørkets energi.

5. Hvordan gøres det? Gennem selvbevidsthed.

6. Verden bliver ikke bevidst, hvis menneskeheden ikke er selvbevidst!

7. Først der er verden bevidst, fordi vi mennesker er skaberne af verden i energi!

Bæredygtig mindset! Bliv selvbevidst og gør en forskel 😊Vi er hinandens samarbejde, arbejdsmiljø og trivsel. Derfor selvbevidsthed!

Konsulentydelser – Coaching – Workshop v/ Dorte Joy Juul. Ny samarbejdes kultur:

Workshopperne bliver delt op i kategorier: Virksomhed – skoler – familie og personligudvikling under ny samarbejdes kultur og relationer. Der er 4 niveauer, det her er niveau 1.

Mennesket ser ikke verden som den er, men som mennesket er, derfra modtager og udsender mennesket.

Punkt 1. Vi mennesker må arbejde på 3 plan når vi samarbejder, fordi vi mennesker påvirker hinanden med vores kommunikation – attitude – holdninger! Videnskabelige undersøgelser viser at 60 til 80% af menneskets adfærd ligger på det ubevidste plan, det påvirker samarbejdet og relationer for godt samarbejde. Hvordan bliver vi bevidst om, hvad for noget der er sandt og hvad der er falsk i vores selvbevidsthed, da det vil påvirke relationer og samarbejde.

Punkt 2. I dag lever de fleste mennesker uden for sig selv, det vil sige, at de har mistet sig selv (sit indre kompas) Eks: Når mennesker bliver presset, oplever de ofte vrede, irritation, ked af det (ondt af sig selv), mistrivsel, mistillid, osv. Når du har power, er du energisk, ivrig, begejstret osv. Balancen i den viden er vigtig! Fordi du kan nedbryde dig selv, ødelægge projekter ved begge indfaldsvinkler. Bliv selvbevidst! I Danmark bruges ca. 200 milliarder på sundhedsvæsnet, og sygdom opstår af psykiske påvirkninger, men bevidstheden hvor den ubalance kommer fra er der kun den enkelte selv til at op da. Selvbevidsthed!

Det jeg prøver at sige er, at vi lever destruktiv og derfor betaler vi en masse moms og skatter. Vi gør det mod os selv og vi har ikke lært andet.

Få en forståelse af fortiden – nutiden og fremtidens mindset

Det handler ikke om at løse problemer, hvis man ikke ved hvorfor man har skabt dem. Derfor er selvbevidsthed vigtig for at verden bliver bevidst.

Træning i bevidsthed til din selvbevidsthed igennem samarbejde. Dit personlig indre og ydere samarbejde skal op til bevidsthed. Nu er det ikke hvad du give menneskerne omkring dig, men hvad jeres oplevelser sammen kan give dig/jer. Vender det hele på hovedet, fordi nu lære du af dine kollega/venner gennem jeres fælles samarbejde og oplevelser, så du kan lære noget om dig selv, ved at modtag oplevelserne i nuet. Du kan spænde ben for dig selv, eller virksomheden, eller dine kollegaer hvis du ikke er bevidst. Til det skal du være selvbevidst. Få det ubevidste op til bevidsthed, sindets skyggesider, skab lys.

Eks: Man kæmper for mod, åbenhed og kæmper imod frygt. Når man bliver selvbevidst i ord, tanker og handling. Ved man at kampen ligger i, at man ikke er og har modet og åbenhed, det er der frygten gemmer sig. Derfor ser vi en masse angstdepressioner og hvad der ellers er, i vores problemer nu til dags.

Hvad er forskellen på at ville forstå eller skabe forståelsen:

Forståelsen er processen, hvor man måske skal samle flere brikker eller indfaldsvinkler til at få forståelsen, så man bedre kan begynde at forstå, hvad det drejer sig om. Livet kan og skal ikke forstås, det skal opleves for derigennem giver det forståelse.

Samarbejde i ny virksomhedskultur

Øget bevidsthed:
– Skabe forståelse for krop, sind, psyke og Åndelighed
– Skabe forståelse for ord, følelser og handling
– Blive bevidst om eget ansvarsområde
– Blive bevidst af egne situationer

Bæredygtigt mindset:
– Se udfordringer som læreprocesser
– Finde balancen i det tredimensionelle samararbejde
– Blive bevidst om egne udtryksformer

Følelsesmæssig intelligens:

– Lær forskellen på følelser og emotioner
– Fordi den uvidenhed skaber stress og andre symptomer.

 

MVH Cosmos Evolution
Dorte Joy Juul