01 okt 2020

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens / Krisekommunikation / positiv tænkning / Samarbejde / selvudvikling

Comments: Ingen kommentarer

Krop, sind og sjæl = Åndlighed

Hvad ligger der i de valg og beslutninger vi har taget? Vi har selv skabt alt det bureaukrati, regler, styring og kontrol, men hvordan? Derfor er selvbevidstheden vigtigt for at være bevidst gennem energien vi trækker på i valg og beslutninger.

Ja, det kan du høre om i dette webinar.

26 jun 2019

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens / Krisekommunikation

Comments: Ingen kommentarer

Livs lang læring gennem selvbevidsthed

Livs lang læring gennem selvbevidsthed via følelsesmæssig intelligens – værdier – ordets-kraft og energien i handling.
Organisationsudvikling gennem emotionel og værdibaseret ledelse.

Når mennesker taler om at tilgive sig selv og andre, ved vi så hvad det er vi taler om og hvad det vil sige at tilgive?
Hvad taler vi om når vi mennesker taler tilgivelse?
Hvad for nogle erkendelser ligger der i det?
Er det ikke, at vi mennesker ikke har lært at elske os selv og derfor tilsidesat os selv?
Ved vi hvad kærlighed er? Derfor er selvbevidsthed vigtig og den læringsform.

CosmosEvolution handler om ordet i energi, som den boglige verden kalder værdi.
Uden den rette energi ingen værdi. Cosmos energi har lyset eller mørkets energi eller værdi, som destruktiv eller konstruktiv. Men visdommen ligger derimellem. Derfor er selvbevidsthed i ord og handling vigtig, fordi det er det vi sender ud som menneske der skaber udfordringer i det ydre. Livet er personligselvudvikling, derfor kan man ikke løse sig ud af problemer, men lære hvorfor man skaber dem, ved hjælp af visdommen til at se forskellen i vores oplevelser. (Lær af livet) Det er gaver, når vi lære hvordan og hvorhen vi skal se for at modtag visdommen i vores oplevelser og vores selvbevidsthed vil højnes.

How-Why
Hvordan er følelsesmæssig intelligens blevet ødelagt. Når vi ved det, ved vi også hvorfor vi skaber problemer eller udfordringer?

Hvorfor henvender jeg mig til private og organisationer som virksomheder og offentlige instanser. Fordi vi mennesker er private personer, som er i organisationen af virksomhederne og de offentlige instanser. Det er her vores relationer og samhørigheden til fællesskabets, relaterer til fælles mål.

Samarbejder eller modarbejder vi hinanden ubevidst?
Selvbevidsthed er sandheden til os selv og hinanden.
Bliv Selvbevidsthed! Spørg en Coach i selvbevidsthed Dorte Joy Juul Stifter af CosmosEvolution.

2 Eksempler:
Privat: Alt hvad din krop – sind eller sjæl udsættes for, er signaler, du har skabt for dig selv.
Lær af dine signaler.

Til et foredrag havde jeg i første del af foredraget fortalt om adfærd og mennesket i en holistisk helhed.
I anden del er publikum med. Her er et eksempel på følelsesmæssig intelligens.
En fra publikum spurte mig, hvorfor jeg var blevet skilt? Jeg sagde, at vi var forskellige og vores værdier, livssyn gik i hver sin retning.
Kvinden fra publikum virkede nedtrykt, da hun sagde, at hun boede med sin mand i 25 år.
Hun oplevede sig misbrugt og ikke værdsat.
Ganske få gange var han kommet hjem til den aftalte spisetid og andre aftaler. Det frustrerede hende!
Hun var ked af det. Men det er en misforstået sorg, fordi hun havde ondt af sig selv, fordi hun her tilsidesatte sig selv igennem mange år.
Følelsesmæssig intelligens er, at hun tilsidesat sig selv, for manglende selvrespekt i at markere grænser og skabe handling. Mennesker har tre grundfølelser, som er vores indre GPS for livskvalitet og glæde.
Jeg kan træne jer i, at se på jeres udfordring eller problemer, som læreprocesser for personlig udvikling.

⦁ Gør dine svagheder til din styrke!!! Livet er personlig selvudvikling, lær at se det positive i det negative, så bliver det en gave til personlig selvudvikling. Derfor er vi også ressourcer for hinanden, når vi kan se det positive i det negative.

Virksomhed: Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder
⦁ Ny samarbejde – ledelseskultur af ny læringsform

Følelsesmæssig intelligens skaber forståelsen af ordets-kraft og derigennem får man værdier ind i virksomheder og samfund, når man handler ordets-kraft i værdi.

Følelsesmæssig intelligens hjælper os med at få værdier ind i virksomheder og samfund, for at fokusere på det, der er vigtigt. Vi bliver mere robuste i forandringsprocesser, og vi får en følelse af indre styrke, hvor vores tanker styrkes i stedet for kaos. Hvis i også vil lære metoderne til at opretholde eller styrke jeres fysiske og mentale helbred, så er det noget for jer!
Her er forbindelsen mellem kultur, ledelse og processer i strategi.
Følelsesmæssig intelligens er en ny læringsform, som vi skal lærer i erhvervslivet, politik og på uddannelsesinstitutioner. For at få en forståelse af hvad vi siger, og det vi gør, kan gå i den retning for de værdier vi ønsker at bygge på!!
Hvordan relationer påvirker hinanden. Den lære vil udvikle det Ekstraordinære mindset.
Det er en af de vigtigste og helt nye færdigheder i processtyring og alle andre ledelsesprocesser, procesudvikling og endnu vigtigere for personlig udvikling og vækst. 1. Hvor mange penge bruges der i verden på sygdom? Er det positiv energi? 2. Projekter og møder der går i vasken, fordi man ikke kender ordets-kraft i værdi.

2 Eks: Da finanskrisen kom i 2007 var der en professor fra Oxford Universitet der sagde, at krisen er skabt på grund af begærlighed og det var noget med adfærd at gøre, men hvordan det hang sammen, var der ingen der vidste?
Jeg kommer nogle år senere til et foredrag med en finansmand, der fortæller at finanskrisen kommer igen, fordi det fortæller fortidens historie.
Jeg rejste mig op og sagde, at det håbede jeg ikke var rigtigt, fordi det havde haft store konsekvenser for hele jordens befolkning og du står her og siger, at den kommer igen. (så er det jo ikke noget at sige til at mennesker er stresset og det skaber sygelige tilstand)
Hvis vi mennesker ikke lære hvordan vi skaber problemer, skaber vi dem igen og igen indtil vi vil lærer, hvorfor vi skaber problemer og konsekvenser. Det gør vi fordi vi har et behov for at lære af dem og det er hvad Cosmos Evolution handler om. Cosmos har 2 energier at trække på, men der er 4 elementer eller niveauer, vi skal lære at sammensætte til en holistisk helhed. Det er tredimensionel udvikling, for personligselvudvikling.

Her er en forklaring på årsagen til strategien for vores økonomiske krise i 2007.
KUNSTEN i adfærd er vores mindset, som giver sammenhæng mellem EQ og IQ. Her skabes holistisk kommunikation mellem EQ og IQ.
Følelsesmæssig intelligens – Værdier – Ordstyrke:
1.. Grådighed: Angsten skjuler over frygten for ikke at få nok, eller frygten for at blive overset.
2.. En sådan adfærd skaber mistillid: Fordi vi sammenligner os selv med, hvad andre kan og ikke kan eller gør.
3. Her skaber vi bedømmelse og fordømmelse af os selv og andre. Er jeg god nok eller er jeg ikke god nok? Jeg må bevise mit værd til mig selv eller til andre.
Det skaber stædighed og kamp i livet, for at bevise sit værd. Det kan udvikle sig til afhængighed eller magtesløshed. *Stress* Her kan du give op og blive syg, eller kæmpe og så blive syg.
Sådan behandler vi os selv og andre, fordi vi alle vil være de bedste. Vi har skabt en ubevidst konkurrence, men det er hvad vores samfund og uddannelse vil have? Det skaber dårlig samarbejdsprocesser, det bevirker dårlig trivsel og stress.
Mistillid avler mistillid. Korruption begærlighed avler Korruption begærlighed, og når vi ser på vores historik fra vores fortid, var det hvad konger og præster gjorde. I dag taler man om at duplikere toppen, Ja, det har vi hvis altid gjort, og ingen er bevidst om, at det fortsat er fortidens mindset, vi mennesker slæber rundt med.

Jeg understøtter jer i strategien for værdier og trivsel i samarbejde for fælles mål

Sæt dig selv i førersædet og formatere din hjerne! Når hele verdens værdigrundlag altid har bygget på mistillid, hvad tror du så du er vokset op i? Ubevidsthed

Hvor meget ved mennesket om sig selv?
Al kommunikation er adfærd, og det er det mennesker sender ud, fra vores personlige jeg, der skaber problemer i det ydre. Hvorfor, fordi vi ikke er bevidste om sammenhængen mellem krop – sind og sjæl, alt det ligger i Cosmos energien.
1. Vidste du, at mennesker har et chakrasystem, som er forbundet med følelsesmæssig intelligens?
2. Vidste du, at Følelsesmæssig intelligens er bindeleddet mellem din fysiske krop og din intuition?
3. Vidste du, hvor vigtig din intuition er for at modtag ved hjælp af din spiritualitet?
4. Her kan du begynde, at afbalancere din psyke ved hjælp af din spiritualitet, som jeg kalder Cosmos 2 energier = visdom. (Visdom til at se det positive i det negative, der i ligger visdommen til, at se forskellen i vores oplevelser, og vi kan her lære, hvordan man skaber problemer eller konsekvenser) Når vi har lært, hvordan vi skaber problemer eller misforståelser. Ja, så er problemerne også nemmere at løse, inden for Bla. samarbejde, familie, projekter. osv.
Derfor handler følelsesmæssige intelligens (EQ) om at kunne afdække ens følelser ved hjælp af selvindsigt, erkendelse om egne følelser, værdier, handlinger og kommunikationen.
5. Hvordan modtager vi, og hvordan udsender vi i disse 2 energier lyset eller mørket, måske bedre kendt som positivt eller negativt.
Universet har sit eget personlige selvudviklingsprogram, som er din følelsesmæssige intelligens. Din indre GPS!
Når du lære, at se det positive i det negative, træner du ordets-kraft i energi, det er det der skaber værdigrundlaget for alt, hvad vi mennesker foretager os.
Uden den rette energi ingen værdi.
Eks. 1: Ordet STOLT kan være positivt og negativt, det har en afspejling på konsekvenserne som vi modtager senere?
Eks. 2: Ordet OMSORG er det positivt eller negativt, det har en afspejling på konsekvenser som vi modtager senere?
Eks. 3: Ordet negativ er det negativ eller positiv, det er kun negativt, til man ser det positive i det negative?
Eks. 4: Orderne STYRING & KONTROL, er de negative eller positive. Osv.?
Eks. 5: Ordet bedømmer, er det positivt eller negativt?
Eks. 6: Ordet sund er det positivt eller negativt?
Eks. 7: Ordet finans krise er det positivt eller negativt?

Energien ligger i ordet og handling, derfor træn din selvbevidsthed.

25 apr 2019

BY: Dorte Joy Juul

Følelsesintelligens

Comments: Ingen kommentarer

Følelsesintelligens

Følelsesintelligens er bindeled mellem vores fysiske og Psykeske liv.

Adfærd og læringssituationer
Samarbejde og samfund / Samarbejde i virksomheder / Samarbejde børn og voksne i mellem.

Vi er alle født som Genier, hvad forhindrer os i at leve det, for mange opleves livet indimellem som en kæmpe? Er du lederen i dit liv, for ellers er andre det? EQ handler om at kunne afdække menneskets blokering ved hjælp af selvindsigt og erkendelse om egne følelser – værdier og ordet i kommunikationen.

Jeg studerer, arbejder og analyserer adfærd og følelsesintelligens i 14 år. Vi mennesker ved ikke, at vi lever som hvis vi har taget grillen ind i stuen. Den usynlige ilt forsvinder. Lær at få det ubeviste op til bevidsthed( Sindets Skyggesider), for at styrke dine valg og beslutninger. Kun sammen kan vi gøre en forskel. Jeg graver ikke i fortiden, da det er fortiden der har indhentet os.

Bliv en visionær person. Personligudvikling er ikke, hvad man lærer med IQ.

Det er noget man er med EQ (din indre GPS) for at leve forandringerne i livet. Det der var rigtig i dag, kan være forkert i morgen og omvendt. Men hvordan og hvorfor?

Hjernen er lige som Google og komme med de forslag vi er vand til at bruger. Men hjernen ved ikke, at det vi lærte som barn var ofte forsvarsværker. Den bliver bare ved med at bruge de forsvarsværker vi lærte med følelserne. Det er det mennesker sender ud fra deres indre, der skaber udfordringer eller problemer i det ydre.

Mind-set skaber konsekvenser for samarbejde i strategien og processer til fælles mål

  • Hvordan vores forsvarsværker påvirker os.
  • Hvordan bliver man bevidst om sine forsvarsværker (adfærd)?
  • Hvordan påvirker det vores samarbejde?
  •  Hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?
  • Hvordan er forsvarsværker skabt?

Bæredygtig mind-set i holistisk helhed.

Gør dine svagheder til din styrke.

  1. Vi er hinandens læreprocesser.
  2. Vi er hinandens trivsels og arbejdsmiljø til at nå fælles mål.
  3. Vi er hinandens ro og balance.

Selvledelse & forandringsledelse er, at kunne lede sig selv

Individuel læring og fælles læring

Undervisning i EQ – værdier og kopra kommunikation, hvor de gennemgribende værktøjer kan bruges i hverdagen. Det vil give de enkelte teams og personer mulighed for, at se sin egen styrke og ressourcer. Samtidig vil det også give indsigt og klarhed på, hvor den enkelte kan styrke sig selv, og gennem den erkendelse vil teamudviklingen og fælles ledelse skabe større vækst og bedre trivsel, som forebygger et godt arbejdsmiljø. Det bevirker ligeledes, at der skabes et sundt værdigrundlag og målsætning i en og samme arbejdsgang.

Har du lyst til, at lærer om dit indre GPS system, for at styrke dine valg & beslutninger, så er det her noget for dig. Jeg Rådgivere mennesker, holder workshop, foredrag. Kan kontakts 30332379. eller
mail: dorte.EQ@icloud.com

Read More “Følelsesintelligens”